Agencja Rozwoju Gospodarczego Kraków-Wschód sp. z o.o.

Zarząd:
Paweł Chorosz – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:
Wojciech Wojtowicz – Przewodniczący
Alicja Gackiewicz – Wiceprzewodniczący
Witold Gaberle – Sekretarz